Drijfvermogen duikfles

  Invoer gegevens   Resultaten  
Materiaal: Volume fleswand:   [Liter]
Inhoud fles: [Liter] Verplaatst volume:   [Liter]
Flesdruk: [Bar] Gewicht van vulling:   [Kg]
Gewicht: [Kg] Totaal gewicht:   [Kg]
Soort water: Leeg drijfvermogen:   [Kg]
Nitrox: [%] Drijfvermogen 50 Bar:   [Kg]
    Vol drijfvermogen:   [Kg]

  • De berekening wijkt af bij drukken boven de 240 bar.
  • Volume en gewicht van de kraan wordt niet meegenomen in de brekening.
  • Het extra lood wat meegenomen moet worden om met 50 Bar op 3m te kunnen blijven is bedoeld voor het uitloden van de duiker zelf inclusief uitrusting, maar exclusief de duikfles.
  • Volgens Archimedes is deze hoeveelheid lood samen met het gewicht van de duiker zonder duikfles gelijk aan het gewicht van het verplaaatste watervolume.

Let op: alhoewel de berekeningen gecontroleerd zijn, kunnen de uitkomsten foutief of inaccuraat zijn.